ZASADY

Drużyna sportowa / Grupy treningowe


Partnerskie Grupy Treningowe (PGT) – wzajemne relacje (obowiązki i przywileje).

 1. Przywileje Partnerskich Grup Treningowych
  1. Partnerska Grupa Treningowa ma prawo posługiwać się logiem OCRA Poland oraz znakiem słownym OCR w celach promocyjnych.
  2. Partnerskie Grupy Treningowe otrzymują wsparcie Stowarzyszenia w przygotowywaniu zawodników do biegów OCR poprzez profesjonalną opiekę szkoleniową najlepszych trenerów współpracujących z OCRA Poland, możliwość współorganizacji otwartych treningów OCRA Poland. Dla członków grup treningowych przewidziane są bony zniżkowe na profesjonalny stroje sportowe prezentowane przez Stowarzyszenie.
  3. Dla najlepszych zawodników Team Poland wyposażenie sportowe w postaci stroju sportowego (spersonalizowanej koszulki technicznej z logo OCRA POLAND) i wsparcie finansowe na pokrycie kosztów uczestnictwa w biegach za granicą, które obejmują pełny pakiet startowy.
  4. Poprzez system rejestracji kont Standard i Premium Partnerskie Grupy Treningowe zyskują zniżki i vouchery na wybrane starty.
  5. Partnerskie Grupy Treningowe są promowane przez Stowarzyszenie na stronie WWW oraz mediach społecznościowych (FB, Instagram).
  6. Wraz z rozwojem współpracy z nowymi partnerami Stowarzyszenie zakłada wsparcie również poprzez dodatkowe profity.
 2. Obowiązki Partnerskich Grup Treningowych
  1. Stosowanie się do ogólnie przyjętych zasad fair play, przestrzegania regulaminu biegów oraz identyfikacja z celami statutowymi Stowarzyszenia.
  2. Partnerskie Grupy Treningowe godzą się na wykorzystywanie udostępnionych przez nich materiałów, w celach promocyjnych i marketingowych oraz zobowiązują się do systematycznego przesyłania bieżących treści dotyczących rozwoju grupy i ich poszczególnych zawodników.
  3. Każda z Partnerskich Grup Treningowych zobowiązuje się do wsparcia działań Stowarzyszenia OCRA Poland, a także do spójnego i świadomego budowania i poparcia wizerunku Stowarzyszenia w mediach.