REGULAMIN

REGULAMIN OCR LEAGUE POLAND

I CEL LIGI
1. Rozwój dyscypliny, jaką są biegi z przeszkodami.
2. Propagowanie aktywnego trybu życia i sportowej rywalizacji.
3. Połączenie umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej.
4. Połączenie wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.
5. Dbałość o wysoki standard zawodów oraz zasadę fair play.
6. Możliwość wyłonienia najlepszych i najbardziej uniwersalnych zawodników dyscypliny
OCR w Polsce.

II ORGANIZATOR
1. Organizatorem imprez jest Stowarzyszenie biegów z przeszkodami – Obstacle Course
Racing Association – OCRA POLAND.

III CHARAKTERYSTYKA OCR LEAGUE POLAND
1. Liga OCR League Poland jest wydarzeniem sportowym, które ma na celu wyłonienie
najlepszych zawodników w Polsce.
2. Liga składa się z Finału OCR League Poland – Knockout Challenge, który odbył się 24 sierpnia 2018 roku oraz szeregu wybranych biegów kwalifikacyjnych, które zostały wyselekcjonowane pod względem sprawdzenia wszechstronności zawodników. Możliwość wyboru biegów o różnym dystansie oraz lokalizacji, wyrównuje szansę wszystkich uczestników.
3. Na trasie wszystkich biegów kwalifikacyjnych, uczestnicy będą mieli do pokonania przeszkody naturalne, jak i sztuczne, o różnym stopniu trudności
4. Warunkiem zakończenia każdego biegu jest dotarcie na metę i widoczny czas w podanych wynikach przez danego organizatora poszczególnych biegów kwalifikacyjnych. Czas przebycia trasy przez uczestnika określany będzie na podstawie godziny startu i godziny
dotarcia na metę.
5. Podczas kwalifikacji, pod uwagę będą brane punkty najlepszych Zawodników z serii Elite, jak i klasyfikacji wiekowej (patrz punkt VII).
6. OCR LEAGUE POLAND wygrywa Zawodnik z największą ilością punktów w swoje kategorii, zebranych podczas całego sezonu w biegach kwalifikacyjnych oraz na samym Finale Ligi. Biorących udział w samym wyścigu finałowym, czekają osobne wyróżnienia
oraz nagrody za miejsca zdobyte na podium.

IV CHARAKTERYSTYKA BIEGU FINAŁU OCR LEAGUE POLAND 2017/2018
1. Finał OCR League Poland jest biegiem z przeszkodami, który ma na celu wyłonienie najlepszych zawodników, biorących udział w klasyfikacji OCR LEAGUE przez cały sezon jego trwania.
2. Na trasie biegu uczestnicy będą mieli do pokonania przeszkody naturalne, jak i sztuczne, o różnym stopniu trudności. Trasa biegu będzie oznaczona taśmą lub barierkami.
3. Warunkiem zakończenia biegu jest dotarcie na metę. Czas przebycia trasy przez Uczestnika określany będzie na podstawie godziny startu i godziny dotarcia na metę.
4. Numery zawodników zostaną naniesione w widocznym miejsce na ciele poprzez zapisanie numeru markerem.
5.Finałem ligi jest OCR KNOCKOUT CHALLENGE czyli zmagania zawodników na 200 metrowym torze siłowym. Uczestnicy startują w systemie dwójkowym, a odpadają w drodze eliminacji. Tor musi zostać pokonany w czasie nie dłuższym niż 3 minuty. W razie niewykonania całego odcinka przez żadnego z dwóch zawodników, decyduje odległość oraz zadania, jakie zostały wykonane. Do kolejnego etapu przechodzi zawodnik, który był bliżej ukończenia wszystkich przeszkód na torze.
8. Obowiązują osobne wyróżnieni i nagrody za najlepszy czas uzyskany podczas OCR KNOCKOUT CHALLENGE.

V WARUNKI UCZESTNICTWA W OCR LEAGUE
1. Udział w Lidze jest bezpłatny. Aby wziąć w niej udział, uczestnik musi zalogować się na stronie www.ocrapoland.pl , w celu założenia spersonalizowanego konta, na którym będą gromadzone zdobyte w biegach kwalifikacyjnych punkty. Niezbędne jest zaakceptowanie
regulaminu.
2. Nie jest wymagany udział we wszystkich wymienionych biegach kwalifikacyjnych, aby brać udział w lidze. Większa ilość wyścigów zwiększa szanse na wyżej uplasowaną pozycję w tabeli ligi.

VI BIEGI KWALIFIKACYJNE
1. W OCR LEAGUE POLAND, będą brane pod uwagę wszystkie biegi wymienione przez Organizatora w KALENDARZU, dostępnym na: http://ocrapoland.pl/kalendarium-biegow/. Organizator zastrzega sobie możliwość edycji kalendarium.

VII KLASYFIKACJE
1. Podczas kwalifikacji, pod uwagę będą brane punkty najlepszych Zawodników z serii Elite (kobiety i mężczyźni), jak i klasyfikacji wiekowej (13-17 | 18-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45- 49 | 50+ ), nawet jeśli Organizator biegu kwalifikacyjnego nie ma tylu grup.

VIII KWALIFIKACJA DO OCR WORLD CHAMPIONSHIPS 2018 W LONDYNIE
1.Organizacja OCR World Championships jest oficjalnym partnerem OCRA Poland. W związku z tym, OCR League Poland gwarantuje awans do Mistrzostw Świata OCR organizowanych w Londynie, najlepszym zawodnikom z ligi, w oparciu o następujące zasady:
– 5 TOP kobiet/ mężczyzn w kategorii elite i 3 TOP kobiet/mężczyzn w każdej kategorii wiekowej
– 3 TOP kobiet/mężczyzn w kategorii elite.

IX DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy startujący w OCR League Poland wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji Stowarzyszenia, kwalifikacji zawodników w lidze, jak i wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród.
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie IX.1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w imprezach Stowarzyszenia, jak i samej OCR League Poland.

X OCHRONA WIZERUNKU
1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu OCRA POLAND.
2. Pytania dotyczące regulaminu należy kierować e-mailowo na adres: kontakt@ocrapoland.pl , ewentualnie poprzez Fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/OCRPOLAND/
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy czy przełożenie terminu i zmiany miejsca Imprezy z przyczyn niezależnych od siebie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
5. Stosowanie się do wymogów Organizatora biegu partnerskiego.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CONSTRUCTOR POLSKA SP Z O O, ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa,
adres e-mail: constructorpolska@wp.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: kontakt@ocrapoland.pl;
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
Jednorazowego przedstawienia oferty w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat lub do wycofania udzielonej zgody;
Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom;
Posiada Pan/Pani prawo żądania od CONSTRUCTOR POLSKA SP ZOO dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania