REGULAMIN

REGULAMIN OCR LEAGUE POLAND

I CEL IMPREZY

 1. Rozwój dyscypliny, jaką są biegi z przeszkodami.

 2. Propagowanie aktywnego trybu życia i sportowej rywalizacji.

 3. Połączenie umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej.

 4. Połączenie wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.

 5. Dbałość o wysoki standard zawodów oraz zasadę fair play.

 6. Możliwość wyłonienia najlepszych i najbardziej uniwersalnych zawodników dyscypliny OCR w Polsce.

II ORGANIZATOR

 1. Organizatorem imprez jest Stowarzyszenie biegów z przeszkodami – Obstacle Course Racing Association – OCRA POLAND.

III CHARAKTERYSTYKA OCR LEAGUE POLAND

 1. Liga OCR League Poland jest wydarzeniem sportowym, które ma na celu wyłonienie najlepszych zawodników w Polsce.

 2. Liga składa się z Finału OCR League Poland 2017/2018 oraz szeregu wybranych biegów kwalifikacyjnych, które zostały wyselekcjonowane pod względem sprawdzenia wszechstronności zawodników. Możliwość wyboru biegów o różnym dystansie oraz lokalizacji, wyrównuje szansę wszystkich uczestników. Zwieńczeniem OCR LEAGUE POLAND będzie Finał Ligi, którego data zostanie ogłoszona przez Organizatora minimum na kilka miesięcy przed biegiem.

 3. Na trasie wszystkich biegów kwalifikacyjnych, uczestnicy będą mieli do pokonania przeszkody naturalne, jak i sztuczne, o różnym stopniu trudności

 4. Warunkiem zakończenia każdego biegu jest dotarcie na metę i widoczny czas w podanych wynikach przez danego organizatora poszczególnych biegów kwalifikacyjnych. Czas przebycia trasy przez uczestnika określany będzie na podstawie godziny startu i godziny dotarcia na metę.

 5. Podczas kwalifikacji, pod uwagę będą brane punkty najlepszych Zawodników z serii Elite, jak i klasyfikacji wiekowej (patrz punkt VII).

 6. OCR LEAGUE POLAND wygrywa Zawodnik z największą ilością punktów w swojej kategorii, zebranych podczas całego sezonu w biegach kwalifikacyjnych oraz na samym Finale Ligi. Biorących udział w samym wyścigu finałowym, czekają osobne wyróżnienia oraz nagrody za miejsca zdobyte na podium.

 7. Pierwsze najlepsze trójki (z największą ilością punktów) z każdej kategorii otrzymują pamiątkowe statuetki od Organizatora.

IV CHARAKTERYSTYKA BIEGU FINAŁU OCR LEAGUE POLAND 2017/2018

 1. Finał OCR League Poland jest biegiem z przeszkodami, który ma na celu wyłonienie najlepszych zawodników, biorących udział w klasyfikacji OCR LEAGUE przez cały sezon jego trwania.

 2. Na trasie biegu uczestnicy będą mieli do pokonania przeszkody naturalne, jak i sztuczne,
  o różnym stopniu trudności. Trasa biegu będzie oznaczona taśmą lub barierkami.

 3. Warunkiem zakończenia biegu jest dotarcie na metę. Czas przebycia trasy przez Uczestnika określany będzie na podstawie godziny startu i godziny dotarcia na metę. Podczas biegu obowiązuje elektroniczny pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów aktywnych.

 4. Za niewykonaną przeszkodę uczestnicy mają do wykonania karne rundy biegowe, które są wyznaczone przez organizatora.

 5. Numery zawodników zostaną naniesione w widoczym miejsce na ciele poprzez zapisanie numeru markerem.

 6. Finał OCR League Poland składa się z dwóch części: OCR 1 MILE RUN oraz OCR KNOCKOUT CHALLENGE, do którego przechodzi określona ilość zawodników, którzy uzyskali najlepsze czasy podczas pierwszego etapu Finału.

 7. OCR KNOCKOUT CHALLENGE to wyzwanie dla najlepszych zawodników na 200 metrowym torze siłowym. Uczestnicy startują w systemie dwójkowym, a odpadają w drodze eliminacji. Tor musi zostać pokonany w czasie nie dłuższym niż 3 minuty. W razie niewykonania całego odcinka przez żadnego z dwóch zawodników, decyduje odległość oraz zadania, jakie zostały wykonane. Do kolejnego etapu przechodzi zawodnik, który był bliżej ukończenia wszystkich przeszkód na torze.

 8. Obowiązują osobne wyróżnieni i nagrody za najlepszy czas uzyskany podczas Finału OCR League Poland, jak i OCR KNOCKOUT CHALLANGE.

V SERIA ELITE BIEGU FINAŁ OCR LEAGUE POLAND 2017/2018 

 1. W serii Elite biegu Finał OCR League Poland, mogą wystartować wszyscy zawodnicy znajdujący się w tej kategorii w rankingu OCR League dostępnego na http://ocrapoland.pl/rankingi/ .

 2. W przypadku, kiedy Finał OCR League Poland jest pierwszym biegiem kwalifikacyjnym uczestnika i nie był wcześniej przypisany do żadnego kategorii, ma on dowolność pod względem kategorii w jakiej chciałby być kwalifikowany.

 3. Seria Elite ma w obowiązku wykonywani wszystkich przeszkód samodzielnie, bez pomocy innych zawodników oraz wolontariuszy. Nie zastosowanie się do tej zasady może grozić dyskwalifikacją.

 4. Numery zawodników zostaną naniesione w widocznym miejsce na ciele poprzez zapisanie numeru markerem. Numery serii Elite zostają podkreślone/wzięte w kółko w celu odróżnienia ich od innych zawodników.

 5. Seria Elite startuje w pierwszej fali przed innymi uczestnikami. Rozgrzewka jest prowadzona indywidualnie przez zawodników.

VI WARUNKI UCZESTNICTWA W OCR LEAGUE

 1. Udział w Lidze jest bezpłatny. Aby wziąć w niej udział, uczestnik musi zalogować się na stronie www.ocrapoland.pl , w celu założenia spersonalizowanego konta, na którym będą gromadzone zdobyte w biegach kwalifikacyjnych punkty. Niezbędne jest zaakceptowanie regulaminu.

 2. Nie jest wymagany udział we wszystkich wymienionych biegach kwalifikacyjnych, aby brać udział w lidze. Większa ilość wyścigów zwiększa szanse na wyżej uplasowaną pozycję w tabeli ligi.

VII BIEGI KWALIFIKACYJNE

 1. W Finale Ligi OCR LEAGUE POLAND, będą brane pod uwagę wszystkie biegi wymienione przez Organizatora w KALENDARZU, dostępnym na :http://ocrapoland.pl/kalendarium-biegow/. Organizator zastrzega sobie możliwość edycji kalendarium.

VIII KLASYFIKACJE

 1. Podczas kwalifikacji, pod uwagę będą brane punkty najlepszych Zawodników z serii Elite (kobiety i mężczyźni), jak i klasyfikacji wiekowej (13-17 | 18-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45- 49 | 50+ ), nawet jeśli Organizator Biegu Kwalifikacyjnego nie ma tylu grup.

XIX DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy startujący w Biegach Kwalifikacyjnych i Finale Ligi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i promocji imprez Stowarzyszenia, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród.

 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883).

 3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie VII.1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w imprezach Stowarzyszenia.

X OCHRONA WIZERUNKU

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu OCRA POLAND.

 2. Pytania dotyczące regulaminu należy kierować e-mailowo na adres: kontakt@ocrapoland.pl , ewentualnie poprzez Fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/OCRAPOLAND/

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy czy przełożenie terminu i zmiany miejsca Imprezy z przyczyn niezależnych od siebie.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.

 5. Stosowanie się do wymogów Organizatora biegu partnerskiego.